Rys. nr 3 – polecenie Zamienianie wartości

ten rysunek przedstawia polecenie Zamienianie wartości