Rys. nr 13 – Dane po przekształceniach

ten rysunek przedstawia dane po przekształceniach