Rys. nr 12 – Zmiana nazwy kolumny

ten rysunek przedstawia zmianę nazwy kolumny