Rys. nr 11 – okno Zamieniania wartości

ten rysunek przedstawia okno Zamieniania wartości