Rys. nr 10 – przycięte dane (po usunięciu spacji na końcu tekstu)

ten rysunek przedstawia przycięte dane (po usunięciu spacji na końcu tekstu)