Rys. nr 1 – Przykładowe dane do zadania

ten rysunek przedstawia przykładowe dane do zadania