rys. nr 8 - Koło zębate do edycji kroku

ten rysunek przedstawia koło zębate do edycji kroku