rys. nr 6 - dane z kolumną z tekstem przed ogranicznikiem

ten rysunek przedstawia dane z nową kolumną z tekstem przed ogranicznikiem