rys. nr 4 - Tekst przed ogranicznikiem

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Tekst przed ogranicznikiem