rys. nr 3 - Edytor zapytań

ten rysunek przedstawia dane wczytane do Edytora zapytań Power Query