rys. nr 2 - Przykładowe dane

ten rysunek przedstawia przykładowe dane