rys. nr 15 - Tekst między ogranicznikami

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Tekst między ogranicznikami