rys. nr 14 - Nowa kolumna z tekstem za ogranicznikiem

ten rysunek przedstawia nową kolumnę z tekstem za ogranicznikiem