rys. nr 11 - Rozbudowana formuła funkcji

ten rysunek przedstawia rozbudowaną formułę funkcji ze względu na niestandardowe rozpatrywanie danych od końca