rys. nr 10 - Nowa kolumna z tekstem przed ogranicznikiem patrząc od końca

ten rysunek przedstawia nową kolumnę z tekstem przed ogranicznikiem patrząc od końca