rys. nr 1 - Tekst który będziemy wyciągać

ten rysunek przedstawia tekst, który będziemy wyciągać z tabeli