rys. nr 9 - filtrowanie danych w kolumnie Data

ten rysunek przedstawia filtrowanie danych w kolumnie Data