rys. nr 8 - Dane z przekształconą kolumną Data

ten rysunek przedstawia dane z przekształconą kolumną Data