rys. nr 32 - indeks górny w oknie czcionka

ten rysunek przedstawia indeks górny w oknie czcionka