rys. nr 31 - Formatowanie serii danych

ten rysunek przedstawia formatowanie serii danych