rys. nr 23 - zamienione wartości w danych

ten rysunek przedstawia zamienione wartości w danych