rys. nr 22 - zmiana typu danych na tekst

ten rysunek przedstawia zmianę typu danych na tekst