rys. nr 21 - parametry zamieniania wartości

ten rysunek przedstawia parametry zamieniania wartości