rys. nr 19 - połączone dane z dwóch zapytań

ten rysunek przedstawia połączone dane z dwóch zapytań