rys. nr 18 - okno dołączania zapytań

ten rysunek przedstawia okno dołączania zapytań