rys. nr 16 - dane pogrupowane według roku (zsumowane)

ten rysunek przedstawia dane pogrupowane według roku (zsumowane)