rys. nr 14 - Pogrupowane dane w kolumnie Przypływy

ten rysunek przedstawia pogrupowane dane w kolumnie Przypływy