rys. nr 10 - uporządkowane dane

ten rysunek przedstawia uporządkowane dane