rys. nr 1 - treść zadania 5.3 z informatyki z Matury 2018

ten rysunek przedstawia treść zadania 5.3 z informatyki z Matury 2018