rys. nr 7 - zmiana typu danych

obrazek przedstawia zmianę typu danych z ogólnych na tekst