rys. nr 5 - pary dla wszystkich sprzedawców

obrazek przedstawia listę wszystkich sprzedawców oraz przypisane każdemu produkty