rys. nr 22 - ilość wyników z Power Query

obrazek przedstawia ilość wyników zaczytaną z Power Query