rys. nr 2 - sparowanie danych - iloczyn kartezjański

Obrazek przedstawia jakie elementy chcemy sparować każdy z każdym