rys. nr 17 - rozwinięte dane

obrazek przedstawia dane po użyciu polecenia Rozwiń