rys. nr 14 - dane z nową kolumną

obrazek przedstawia dane po wstawieniu nowej kolumny niestandardowej