rys. nr 13 - okno kolumny niestandardowej

Obrazek przedstawia okno kolumny niestandardowej, gdzie wpisujemy jej parametry