Rys. nr 7 – polecenie Więcej opcji

ten rysunek przedstawia polecenie Więcej opcji