Rys. nr 6 – typ pliku Strona sieci Web

ten rysunek przedstawia typ pliku Strona sieci Web