Rys. nr 3 – okno o nazwie Jak chcesz otworzyć ten plik?

ten rysunek przedstawia okno o nazwie Jak chcesz otworzyć ten plik?