Rys. nr 22 – filtrowanie danych w tabeli

ten rysunek przedstawia filtrowanie danych w tabeli