Rys. nr 20 – polecenie Kopiuj tabelę z podręcznego menu

ten rysunek przedstawia polecenie Kopiuj tabelę z podręcznego menu