Rys. nr 17 – okno Otwieranie, gdzie wybieramy plik do pobrania

ten rysunek przedstawia okno Otwieranie, gdzie wybieramy plik do pobrania