Rys. nr 16 – okno Pobierania danych, gdzie wybieramy typ pliku jaki chcemy pobrać

ten rysunek przedstawia okno Pobierania danych, gdzie wybieramy typ pliku jaki chcemy pobrać