Rys. nr 13 – wybrane dane zaczytane do Excela

ten rysunek przedstawia wybrane dane zaczytane do Excela