Rys. nr 10 – ścieżka dostępu do polecenia Ze skoroszytu

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Ze skoroszytu