rys. nr 7 - Tydzień roku

ten rysunek przedstawia dane z nową kolumną Tydzień roku