rys. nr 5 - Przekształcenie danych

ten rysunek przedstawia przekształcanie danych