rys. nr 4 - Dane w edytorze zapytań

ten rysunek przedstawia dane w edytorze zapytań