rys. nr 3 - Zmiana typu danych

ten rysunek przedstawia zmianę typu danych na Data