rys. nr 17 - Dane z początkiem i końcem tygodnia

ten rysunek przedstawia dane z początkiem i końcem tygodnia